Staat & Broek

Staat & Broek is het wijktheaterproject in, met, door en voor de wijkbewoners van de wijken Statenkwartier en Het Broek. De Plaats gaat, in samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem en vele andere betrokkenen in de wijk op zoek naar tijdelijke theaterdirecteuren. Zij stellen hun huis, tuin, keuken, zolder of schuurtje ter beschikking als tijdelijk wijktheater waar de wijkartiesten de sterren van de wijkhemel kunnen gaan spelen. Of zingen. Of dansen. Of musiceren. Of van alles een beetje tegelijk. En waar de rest van de wijk, als alles af is, kan komen genieten van hun buurman die samen met hun overbuurvrouw de pannen van het dak speelt. Doe mee en komt dat zien!