1000 kraanvogels (8+)

Na de voorstellingen Jongen in de koffer (2016) en Oersoep (2016 en 2017) is 1000 kraanvogels de nieuwe voorstelling in de serie “werelds muziektheater over wereldse zaken uitgevoerd door een wereldse cast.”

In 1000 kraanvogels worden verhalen verteld van kinderen uit alle hoeken en gaten van de wereld die op geheel eigen wijze hun wereld hebben veranderd. Over Kesz Valdez uit de Filippijnen, geboren als vuilniszoeker, die begon met het uitdelen van gevonden plastic slippers en uiteindelijk de internationale Kindervrede prijs won. Over Malama, het Pakistaanse meisje, dat streed voor het recht van meisjes op onderwijs. Mohammed, die op zijn achtste zijn eerste schooltje begon in een Syrisch vluchtelingenkamp. Felix, die op zijn zevende een spreekbeurt hield over bomen en op zijn twaalfde een lezing hield voor de Verenigde Naties tijdens het Internationale Jaar van het Bos. Wisten zij waar ze aan begonnen? Nee. Maar van het een kwam het ander. Ook kinderen veranderen de wereld. Altijd. Overal. Daarom deze ode.

De titel 1000 kraanvogels is ontleend aan het verhaal van het Japanse meisje Sadako Sasaki. Zij was één van de vele kinderen die, lang daarna!, stierf aan de gevolgen van de atoombom op Hiroshima (1945). Vlak voor haar dood vouwde zij 1000 kraanvogels omdat een oude Japanse wijsheid vertelt dat iemand die 1000 kraanvogels vouwt een wens mag doen. Ieder jaar worden op de dag dat in 1945 de bom viel in alle Japanse scholen door alle kinderen met elkaar 1000 kraanvogels gevouwen en opgehangen. Met dezelfde wens.

Tekst: Albert Hoex
Regie: Lise Lott Kok