kaartverkoop

Muziektheater De Plaats

Muziektheater De Plaats is een gezelschap dat zich sinds 1998 toelegt op kunst, kunsteducatie en alle dwarsverbanden daartussen. Muziektheater is de vorm, het werken op locatie de inspiratiebron. De Plaats werkt met kunstenaars uit alle kunstdisciplines en met uitvoerend kunstenaars uit het professionele én het amateurkunst circuit. De Plaats maakt originele en enerverende muziektheatervoorstellingen, ontworpen door een team van jonge en ervaren kunstenaars, uitgevoerd door een betrokken cast van profs en amateurs en op handen gedragen door een groot publiek. De voorstellingen van De Plaats zijn al jaren nagenoeg altijd uitverkocht. De komende jaren zoekt De Plaats verder naar nieuwe verbindingen tussen kunst, locatie, cast en publiek. Op zoek naar een betekenisvolle plek voor de kunst in de samenleving.

In 2012 schrijft Hester Macrander in de Gelderlander over het Spijkerkwarts laboratorium.
Spijkerkwarts laboratorium
“Kunst maken waarbij je jezelf trouw blijft, zonder een knieval te maken voor de smaak van het grote publiek, maar waarbij je toch draagvlak creëert, is een interessante uitdaging. Het dwingt kunstenaars zich tot hun omgeving te verhouden. Sinds enige jaren staat niet voor niets de term ‘community art(s)’ in de belangstelling van beleidsmakers. Het gaat daarbij om kunst met een artistiek en een sociaal maatschappelijk doel. (…) Dit project doorbreekt de grenzen tussen publiek, spelers, theatermedewerkers, producenten en financiers. Het brengt mensen op de been die anders niet naar het theater zouden gaan en brengt wijkbewoners in beweging. Het vindt komend seizoen dus navolging in het land. In deze tijd, waarin de kunst haar draagvlak opnieuw moet veroveren, is dit een belangrijk antwoord op de al dan niet terechte scepsis over kunst.”

De Plaats is culturele instelling zonder winstoogmerk met ANBI status. Giften aan een instelling met een ANBI status zijn aftrekbaar voor de belasting.

De Plaats wordt gesteund door honderden vrijwilligers en co-creatiepartners en krijgt financiële ondersteuning van Ontroerend Goed Aandeelhouders, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Fonds Cultuurparticipatie, NFPK+, VSB fonds en andere fondsen.
De Arnhemse voorstellingen van De Plaats zijn te vinden bij UIT in Arnhem.

UITinArnhem_b