De drie programma’s

De Plaats heeft haar werk ondergebracht in drie programma’s:

1. Educatie en wijktheaterprojecten
2. Expedities en Prateur-voorstellingen op locatie (Programma P)
3. De Transformatie-Plaats voorstellingen in het eigen theater

Educatie en wijktheaterprojecten
Het educatieprogramma bestaat uit de Lievelingsplek projecten in het primair onderwijs en het ensembles van De Plaats: het Muziektheaterkoor. De wijktheaterprojecten zijn en worden in diverse wijken van Arnhem uitgevoerd in nauwe samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem, het wijkbestuur, wijkbewoners en vele andere partners die we in de wijk ontmoeten.

 

De Transformatie-Plaats voorstellingen in het eigen theater
In haar eigen theater De Transformatie-Plaats maakt De Plaats werelds muziektheater over wereldse zaken uitgevoerd door een wereldse cast. Klein gemonteerde voorstellingen, uitgevoerd door een cast van professionele uitvoerend kunstenaars uit alle windstreken van de wereld op het gebied van muziektheater.

 

Foto’s: P22, Frits Weener, Jan Dijkerman, Debby Gosselink, Mirthe Dokter e.a.