Gedragen door het publiek

“Terwijl het cultuurlandschap verschraalt, rijgt voorman Albert Hoex successen als parels aaneen. Hoe doet die man dat toch allemaal?”, vroeg Jennifer Faasen toen zij Albert Hoex interviewde ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van De Plaats. Het interview verscheen in De Gelderlander van 18 mei.
interview15jaar