Wie is wie

Lise-Lott Kok
Artistiek leider

Corien van der Poll
Zakelijk leider

Nicole Vervloed
Programmaleiding Educatie & Wijken

Monique Scheper
Programmaleiding Educatie & Wijken

Mirte ten Broek
PR & Fondsenwerving

Terry van Gurp
Financiën & Ticketservice & Zaalhuur

Lucas Wiegerink
Huiscomponist & dirigent Muziektheaterkoor

Andries van Rossem
Huiscomponist

Femke Ratering
Kostuumontwerpster