kaartverkoop

Educatie

De Plaats-Educatie is de nieuwe afdeling van De Plaats waar op originele wijze werk wordt gemaakt van kunsteducatie met de locatie als inspiratiebron. De locatie als verschijningsvorm en als bron van verhalen. De Plaats-Educatie richt zich op onderwijs en de vrije tijd sector.
De Plaats-Educatie richt zich met name op het opzetten van kunsteducatie projecten op locatie in het Primair Onderwijs. Educatie projecten van De Plaats-Educatie in de vrije tijd sector zijn Zomerkunst en de De Plaats-Liefhebbers groepen.

schooldorpkunstDe Plaats-Educatie, het Primair Onderwijs
De Plaats-Educatie werkt vanuit de visie dat de directe omgeving van de school een prachtige en toegankelijke inspiratiebron vormt voor het opzetten en vormgeven van de kunsteducatie van de school. De directe omgeving en alles wat daar aan te zien en te beleven valt is voor kinderen én leerkrachten een concrete inspiratiebron om hun verbeelding, in welke vorm van de kunsten dan ook, kunstzinnig vorm te geven.

De Plaats-Educatie werkt vanaf 2013 binnen het Gelderse traject van het landelijke innovatieproject voor de kunsteducatie CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) aan het project De School, het Dorp, de Kunst. Dit driejarig project wordt uitgevoerd op en in samenwerking met basisschool De Overlaat in Tolkamer onder toeziend oog van Edu-Art Gelderland.

zomerkunstbrug2012

[miniflickr photoset_id=72157640342574696&sortby=date-posted-asc&per_page=50]