Over De Plaats

Visie
In onze huidige samenleving wil De Plaats een nieuw geluid laten horen. De stem zijn, die tussen het geschreeuw vaak zo slecht te horen is. De stem van rust, stilte, nuance en het in verbinding staan met elkaar. De Plaats maakt daarom de komende jaren producties die het gejaagde, het verharde en prestatiegedreven karakter van onze samenleving onder de loep nemen. We maken producties die je even laten stilstaan en ruimte geven aan de zachte waarden in het leven met meer nadruk op gezamenlijkheid en verbinding.

Missie
De Plaats maakt muziektheatervoorstellingen die mensen en de verschillende werelden die ze met zich meedragen, op nieuwe en onverwachte manieren met elkaar verbinden. De Plaats maakt muziektheater dat midden in de samenleving staat. Dit komt tot uiting in de onderwerpen, in de keuze van locaties, theatermakers en groepen met wie we onze voorstellingen maken. Altijd in, met, door en voor de wereld om ons heen, omdat kunst overal en voor iedereen is.

© Jonas de Witte