ANBI informatie

Stichting De Plaats
Muziektheater De Plaats is een stichting zonder winstoogmerk met ANBI status (RSIN 807149780).

Beleid
Klik op de link voor het De Plaats beleidsplan 2017-2020.

Beloningsbeleid
Stichting De Plaats heeft geen personeel in loondienst maar werkt structureel met freelancers en vrijwilligers. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag
Het verslag van 2018 is hier te downloaden: jaarverslag_2018_ANBI.

Gontroleerd door
voorbij