ANBI informatie

Stichting De Plaats
Muziektheater De Plaats is een stichting zonder winstoogmerk met ANBI status (RSIN 807149780). Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Doelstelling
De Plaats wil een plek zijn waar professionele en amateurkunstenaars, -kunstverenigingen en -cultuureducatieorganisaties van en uit verschillende kunstdisciplines en andere relevante maatschappelijke partners elkaar motiveren, uitdagen en inspireren tot het maken en uitvoeren van voorstellingen en/of kunsteducatieprojecten op locaties middenin de samenleving. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer podiumkunst voorstellingen en/of kunsteducatieprojecten te initiëren en uit te voeren, al dan niet in samenwerking met derden.

Beleid
Klik op de link voor het De Plaats beleidsplan 2017-2020.

Beloningsbeleid
Stichting De Plaats heeft geen personeel in loondienst maar werkt structureel met freelancers en vrijwilligers. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag
Het verslag van 2018 is hier te downloaden: jaarverslag_2018_ANBI.

Gontroleerd door
voorbij