ANBI informatie

Stichting De Plaats
Muziektheater De Plaats is een stichting zonder winstoogmerk met ANBI status (RSIN 807149780).

Beleid
Klik op de link voor het beleidsplan beleidsplan Muziektheater De Plaats 21-24.

Beloningsbeleid
Stichting De Plaats heeft geen personeel in loondienst maar werkt structureel met freelancers en vrijwilligers. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag
Het verslag van 2019 is hier te downloaden: jaarverslag 2019 – De Plaats ANBI.

Gontroleerd door
voorbij