Subsidiënten en fondsen

De Plaats wordt ondersteund door diverse overheden en fondsen. Soms méérjarig, soms op projectbasis.

Meerjarig: de gemeente Arnhem en het Nederlands Fonds Podiumkunsten.
Projectbasis: provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, gemeente Nijmegen, V fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Burger Weeshuizen, Fonds Podium Kunsten.